Soyabean Rate Today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव,5200 रु मिळाला पहा सविस्तर

Soyabean Rate Today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव,5200 रु मिळाला पहा सविस्तर

कृषी उत्पन बाजार समिती – येवला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 50 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4801
सर्वसाधारण दर- 4751

कृषी उत्पन बाजार समिती – लासलगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 516 क्विंटल
किमान दर- 3401
कमाल दर- 4915
सर्वसाधारण दर- 4870

New Crop Insurance : 75% पीक विमा झालाय मंजूर ; तुम्हाला मिळाला का

Crop Insurance

कृषी उत्पन बाजार समिती – छत्रपती संभाजीनगर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 21 क्विंटल
किमान दर- 4750
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4750

हेही वाचा – राज्यातील या जिल्ह्यांचा पिक विमा बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात Advance Crop Insurance

कृषी उत्पन बाजार समिती – माजलगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 457 क्विंटल
किमान दर-4600
कमाल दर- 4926
सर्वसाधारण दर- 4900

कृषी उत्पन बाजार समिती – सिल्लोड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 5 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4700

soyabean rate today latur

कृषी उत्पन बाजार समिती – कारंजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 4000 क्विंटल
किमान दर- 4620
कमाल दर- 4885
सर्वसाधारण दर- 4780

कृषी उत्पन बाजार समिती – वैजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 25 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती – तुळजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 250 क्विंटल
किमान दर- 4850
कमाल दर- 4850
सर्वसाधारण दर- 4850

कृषी उत्पन बाजार समिती – मानोरा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 289 क्विंटल
किमान दर- 4550
कमाल दर- 4870
सर्वसाधारण दर- 4770

soyabean rate today akola

कृषी उत्पन बाजार समिती – धुळे Soyabean Rate Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3 क्विंटल
किमान दर- 4575
कमाल दर- 4770
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती – सोलापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 43 क्विंटल
किमान दर- 4150
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4840

कृषी उत्पन बाजार समिती – अमरावती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3849 क्विंटल
किमान दर- 4750
कमाल दर- 4815
सर्वसाधारण दर- 4782

today soyabean rate latur

कृषी उत्पन बाजार समिती – अकोले Soyabean Rate Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 50 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती – नागपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 345 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4613

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमळनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 40 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4726
सर्वसाधारण दर- 4726

कृषी उत्पन बाजार समिती –हिंगोली Soyabean Rate Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 500 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4925
सर्वसाधारण दर- 4712

कृषी उत्पन बाजार समिती – कोपरगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 74 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4804
सर्वसाधारण दर- 4776

कृषी उत्पन बाजार समिती –बारामती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : — Soyabean Rate Today
आवक : 190 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4838
सर्वसाधारण दर- 4830

कृषी उत्पन बाजार समिती –लातूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 18027 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 5082
सर्वसाधारण दर- 4970

कृषी उत्पन बाजार समिती –जालना
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2215 क्विंटल
किमान दर- 4300
कमाल दर- 5025
सर्वसाधारण दर- 4825

कृषी उत्पन बाजार समिती –अकोला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2458 क्विंटल
किमान दर- 4250
कमाल दर- 4860
सर्वसाधारण दर- 4600

कृषी उत्पन बाजार समिती – यवतमाळ
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 367 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 4850
सर्वसाधारण दर- 4625

कृषी उत्पन बाजार समिती –आर्वी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 400 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4895
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती – चिखली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 940 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 4975
सर्वसाधारण दर- 4690

कृषी उत्पन बाजार समिती –हिंगणघाट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1376 क्विंटल
किमान दर- 2800
कमाल दर- 4905
सर्वसाधारण दर- 3800

Leave a Comment