दिवाळीनंतर सोयाबीन भावात मोठी सुधारणा, अजून भाव वाढण्याचे मोठे संकेत,New soyabean price update live

दिवाळीनंतर सोयाबीन भावात मोठी सुधारणा, अजून भाव वाढण्याचे मोठे संकेत,New soyabean price update live

soyabean price update live : नमस्कार शेतकरी मंडळी दिवाळीनंतर सोयाबीन बाजारभावात मोठी सुधारणा झालेली आहे तसेच सोयाबीन बाजार भाव 5500 पर्यंत मोजके बाजार समिती दर मिळत आहे, तसेच बरेच काही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सोयाबीन दारात सुधारणा झाली तर आजचे नवीन सोयाबीन बाजार भाव काय आहे ते खालील प्रमाणे लेख मध्ये बघूया.

कृषी उत्पन बाजार समिती – लासलगाव – विंचूर soyabean price update live
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 500 क्विंटल
किमान दर- 3000
कमाल दर- 5311
सर्वसाधारण दर- 5175

कृषी उत्पन बाजार समिती – जळगाव soyabean price update live
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 289 क्विंटल
किमान दर- 4551
कमाल दर- 5025
सर्वसाधारण दर- 5000

पहिल्या टप्प्यात ३५ लाख शेतकऱ्यांना पिक विमा १७०० कोटींचा निधी वितरीत peek vima list 2023

कृषी उत्पन बाजार समिती – शहादा soyabean price update live
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 11 क्विंटल
किमान दर- 4986
कमाल दर- 5301
सर्वसाधारण दर- 5176

कृषी उत्पन बाजार समिती –माजलगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3101 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 5177
सर्वसाधारण दर- 5100

कृषी उत्पन बाजार समिती – राहूरी -वांबोरी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 5192
सर्वसाधारण दर- 5000

कृषी उत्पन बाजार समिती – सिल्लोड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 98 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4900

Akot Kapus Bajar Market : कापूस दरात मोठी सुधारणा,पहा आजचे बाजार भाव

कृषी उत्पन बाजार समिती – कारंजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 5000 क्विंटल
किमान दर- 4900
कमाल दर- 5390
सर्वसाधारण दर- 5180

कृषी उत्पन बाजार समिती – तुळजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 750 क्विंटल
किमान दर- 5100
कमाल दर- 5100
सर्वसाधारण दर- 5100

कृषी उत्पन बाजार समिती – मोर्शी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 900 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 5145
सर्वसाधारण दर- 4972

कृषी उत्पन बाजार समिती – राहता
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 21 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5200
सर्वसाधारण दर- 5150

कृषी उत्पन बाजार समिती – सोलापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 361 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 5170
सर्वसाधारण दर- 5000

👇👇👇👇

Crop Insurance Maharashtra List : अखेर पीक विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा या जिल्ह्यातील 07 लाख शेतकऱ्यांना पैसे जमा

कृषी उत्पन बाजार समिती – अमरावती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 9276 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5156
सर्वसाधारण दर- 5078

कृषी उत्पन बाजार समिती – परभणी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 960 क्विंटल
किमान दर- 5100
कमाल दर- 5250
सर्वसाधारण दर- 5150

कृषी उत्पन बाजार समिती – अमळनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 30 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 4925
सर्वसाधारण दर- 4925

कृषी उत्पन बाजार समिती – हिंगोली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1000 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 5221
सर्वसाधारण दर- 5010

कृषी उत्पन बाजार समिती – अकोला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 5020 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 5030
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती – यवतमाळ
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 618 क्विंटल
किमान दर- 5100
कमाल दर- 5300
सर्वसाधारण दर- 5150

कृषी उत्पन बाजार समिती – चिखली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 265 क्विंटल
किमान दर- 4900
कमाल दर- 5300
सर्वसाधारण दर- 5100

कृषी उत्पन बाजार समिती – हिंगणघाट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6263 क्विंटल
किमान दर- 3800
कमाल दर- 5400
सर्वसाधारण दर- 4500

कृषी उत्पन बाजार समिती – वाशीम
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3000 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 5140
सर्वसाधारण दर- 4850

कृषी उत्पन बाजार समिती – पैठण
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6 क्विंटल
किमान दर- 4895
कमाल दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4900

कृषी उत्पन बाजार समिती – उमरेड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2128 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 5525
सर्वसाधारण दर- 5250

कृषी उत्पन बाजार समिती – चाळीसगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 20 क्विंटल
किमान दर- 5041
कमाल दर- 5065
सर्वसाधारण दर- 5061

कृषी उत्पन बाजार समिती – भोकर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 105 क्विंटल
किमान दर- 4751
कमाल दर- 5029
सर्वसाधारण दर- 4890

कृषी उत्पन बाजार समिती – जिंतूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 571 क्विंटल
किमान दर- 5030
कमाल दर- 5225
सर्वसाधारण दर- 5150

कृषी उत्पन बाजार समिती – सावनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 34 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4989
सर्वसाधारण दर- 4800

अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.

Leave a Comment