soyabean price today : आजचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव पहा, नवीन अपडेट

soyabean price today : आजचे ताजे सोयाबीन बाजार भाव पहा, नवीन अपडेट

राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव जाहीर झाले

बाजार समिती- लासलगाव – विंचूर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 75 क्विंटल
कमीत कमी दर- 3000
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4750

बाजार समिती- राहूरी -वांबोरी soyabean price today
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 14 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4444
जास्तीत जास्त दर- 4501
सर्वसाधारण दर- 4475

Agriculture Crop Insurance

बाजार समिती- अमरावती
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 1029 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4550
जास्तीत जास्त दर- 4711
सर्वसाधारण दर- 4630

बाजार समिती- नागपूर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 409 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4300
जास्तीत जास्त दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4750

बाजार समिती- गंगाखेड
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 20 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4800
जास्तीत जास्त दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4900

बाजार समिती- केज
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 21 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4200
जास्तीत जास्त दर- 4736
सर्वसाधारण दर- 4681

बाजार समिती- भिवापूर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 500 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 4650
सर्वसाधारण दर- 4575

बाजार समिती- काटोल
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 25 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4251
जास्तीत जास्त दर- 4251
सर्वसाधारण दर- 4251

Leave a Comment