सोयाबीन भाव वाढण्याचे मोठे संकेत,नवीन भाव जाहीर New soyabean price today

सोयाबीन भाव वाढण्याचे मोठे संकेत,नवीन भाव जाहीर New soyabean price today

soyabean price today : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो सर्व शेतकरी मित्रांसाठी आनंदाची बातमी गेल्या त्यापासून सोयाबीन पिकाच्या बाजारभावात काही प्रमाणात वाढ व्हायला सुरुवात झालेली आहे. अशाच काही कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सोयाबीन बाजार भाव आपण या पोस्टमध्ये पाहणार आहोत. आपल्याही जिल्ह्याचा समावेश या पोस्टमध्ये असू शकतो आपण या पोस्टला पूर्ण वाचा.

कापूस खरेदीला सुरुवात मिळाला, 12 हजार रुपये पर्यंत

cotton rate akot

New soyabean price today

बाजार समिती- अहमदनगर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 227 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4200
जास्तीत जास्त दर- 4630
सर्वसाधारण दर- 4415

बाजार समिती- जळगाव
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 209 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4400
जास्तीत जास्त दर- 4730
सर्वसाधारण दर- 4660

बाजार समिती- छत्रपती संभाजीनगर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 251 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4000
जास्तीत जास्त दर- 4630
सर्वसाधारण दर- 4315

ई पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार 25600 रुपये नाव पहा

बाजार समिती- माजलगाव
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 6245 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4200
जास्तीत जास्त दर- 4671
सर्वसाधारण दर- 4500

बाजार समिती- कारंजा
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 7000 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4100
जास्तीत जास्त दर- 4775
सर्वसाधारण दर- 4550

बाजार समिती- तुळजापूर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 1600 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4600

बाजार समिती- मालेगाव (वाशिम)
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 1360 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4400
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4550

बाजार समिती- कारंजा
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 1500 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4650
जास्तीत जास्त दर- 5995
सर्वसाधारण दर- 5825

बाजार समिती- राहता
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 79 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4365
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4650

बाजार समिती- कारंजा
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 1500 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4650
जास्तीत जास्त दर- 5995
सर्वसाधारण दर- 5825

बाजार समिती- सोलापूर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 1499 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4000
जास्तीत जास्त दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4500

बाजार समिती- अमरावती
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 16233 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4400
जास्तीत जास्त दर- 4636
सर्वसाधारण दर- 4518

बाजार समिती- चोपडा
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 40 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4436
जास्तीत जास्त दर- 4601
सर्वसाधारण दर- 4500

बाजार समिती- नागपूर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 4212 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4200
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4613

बाजार समिती- हिंगोली
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 635 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4400
जास्तीत जास्त दर- 4840
सर्वसाधारण दर- 4620

बाजार समिती- कोपरगाव
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 676 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4300
जास्तीत जास्त दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4605

बाजार समिती- लातूर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 20649क्विंटल
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 4801
सर्वसाधारण दर- 4700

बाजार समिती- जालना
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 26582 क्विंटल
कमीत कमी दर- 3800
जास्तीत जास्त दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4650

बाजार समिती- अकोला
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 5713 क्विंटल
कमीत कमी दर- 3650
जास्तीत जास्त दर- 4785
सर्वसाधारण दर- 4400

बाजार समिती- हिंगणघाट
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 7974 क्विंटल
कमीत कमी दर- 2900
जास्तीत जास्त दर- 4805
सर्वसाधारण दर- 3700

बाजार समिती- अक्कलकोट
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 313 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4250
जास्तीत जास्त दर- 4672
सर्वसाधारण दर- 4600

बाजार समिती- बीड
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 925 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4100
जास्तीत जास्त दर- 4735
सर्वसाधारण दर- 4559

बाजार समिती- वाशीम
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 2400 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4170
जास्तीत जास्त दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4500

बाजार समिती- सावनेर
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 227 क्विंटल
कमीत कमी दर- 4150
जास्तीत जास्त दर- 4811
सर्वसाधारण दर- 4600

बाजार समिती- देउळगाव राजा
राज्य– महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 141क्विंटल
कमीत कमी दर- 4100
जास्तीत जास्त दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4500

पुढे वाचा..

Leave a Comment