Soyabean Price News : ज्या शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत सोयाबीन विकले नाही त्यांच्यासाठी अतिशय आनंदाची बातमी, जाणून घ्या आता भाव काय असतील..

Soyabean Price News : ज्या शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत सोयाबीन विकले नाही त्यांच्यासाठी अतिशय आनंदाची बातमी, जाणून घ्या आता भाव काय असतील..

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा. Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Price News : सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन अजून विकली नाही त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी घेऊन आलो आहोत आम्ही तुम्हाला सोयाबीन बाजार भाव काय चालू आहे सध्या मार्केटमध्ये सर्वीकडे 5200 च्या पुढे सोयाबीनला भाव मिळत आहे मात्र येत्या काही दिवसात सोयाबीन 6 हजार रुपये चा टप्पा गाठणार आहे. तर आज सोयाबीनला किती दर मिळाला ते खालील प्रमाणे सविस्तर मध्ये पहा.

कृषी उत्पन बाजार समिती – लासलगाव – विंचूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1080 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 5250
सर्वसाधारण दर- 5150

तुमचे नाव या यादीत असेल तर तुम्हाला 12 हजार रुपये मिळतील, जे एका मिनिटात तुमच्या बँक खात्यात जमा होतील.

beneficiary list 2023

कृषी उत्पन बाजार समिती – जळगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 16 क्विंटल
किमान दर- 5051
कमाल दर- 5051
सर्वसाधारण दर- 5051

कृषी उत्पन बाजार समिती – शहादा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 17 क्विंटल
किमान दर- 5053
कमाल दर- 5311
सर्वसाधारण दर- 5200

कृषी उत्पन बाजार समिती – छत्रपती संभाजीनगर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 58 क्विंटल
किमान दर- 4040
कमाल दर- 5199
सर्वसाधारण दर- 4620

कृषी उत्पन बाजार समिती – राहूरी -वांबोरी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 20 क्विंटल
किमान दर- 5142
कमाल दर- 5166
सर्वसाधारण दर- 5154

कापूस दरात मोठी सुधारणा,पहा आजचे बाजार भाव

कृषी उत्पन बाजार समिती –पाचोरा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 300 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5065
सर्वसाधारण दर- 5031

कृषी उत्पन बाजार समिती – कारंजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 5000 क्विंटल
किमान दर- 4950
कमाल दर- 5200
सर्वसाधारण दर- 5120

कृषी उत्पन बाजार समिती – अचलपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 499 क्विंटल
किमान दर- 4900
कमाल दर- 5100
सर्वसाधारण दर- 5000

कृषी उत्पन बाजार समिती – श्रीरामपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 14 क्विंटल
किमान दर- 4900
कमाल दर- 5150
सर्वसाधारण दर- 5000

कृषी उत्पन बाजार समिती – रिसोड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2550 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5175
सर्वसाधारण दर- 5080

पहिल्या टप्प्यात ३५ लाख शेतकऱ्यांना पिक विमा १७०० कोटींचा निधी वितरीत

कृषी उत्पन बाजार समिती – वैजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 38 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 5150
सर्वसाधारण दर- 5100

कृषी उत्पन बाजार समिती – लोहा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 95 क्विंटल
किमान दर- 5151
कमाल दर- 5241
सर्वसाधारण दर- 5211

कृषी उत्पन बाजार समिती – तुळजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 425 क्विंटल
किमान दर- 5050
कमाल दर- 5050
सर्वसाधारण दर- 5050

कृषी उत्पन बाजार समिती –मोर्शी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 240 क्विंटल
किमान दर- 4920
कमाल दर- 5130
सर्वसाधारण दर- 5025

कृषी उत्पन बाजार समिती –राहता
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 21 क्विंटल
किमान दर- 5100
कमाल दर- 5191
सर्वसाधारण दर- 5150

आज सोयाबीन बाजार भावात 1500 रुपयांनी तुफान वाढ..! बघा आजचे सोयाबीन बाजार भाव

Soyabean Rate

कृषी उत्पन बाजार समिती –धुळे
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6 क्विंटल
किमान दर- 4820
कमाल दर- 4905
सर्वसाधारण दर- 4850

कृषी उत्पन बाजार समिती –सोलापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 548 क्विंटल
किमान दर- 4515
कमाल दर- 5225
सर्वसाधारण दर- 5015

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमरावती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 9942 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5181
सर्वसाधारण दर- 5090

कृषी उत्पन बाजार समिती –परभणी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 805 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5251
सर्वसाधारण दर- 5150

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमळनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 45 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 5001
सर्वसाधारण दर- 5001

कृषी उत्पन बाजार समिती – हिंगोली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 930 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 5230
सर्वसाधारण दर- 5015

कृषी उत्पन बाजार समिती –बारामती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 601 क्विंटल
किमान दर- 3001
कमाल दर- 5090
सर्वसाधारण दर- 5060

कृषी उत्पन बाजार समिती – लातूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 43487 क्विंटल
किमान दर- 5221
कमाल दर- 5331
सर्वसाधारण दर- 5270

कृषी उत्पन बाजार समिती – जालना
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 8271 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 5350
सर्वसाधारण दर- 5150

कृषी उत्पन बाजार समिती – अकोला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 5114 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 5225
सर्वसाधारण दर- 5200

कृषी उत्पन बाजार समिती – आर्वी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 615 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 5200
सर्वसाधारण दर- 5150

कृषी उत्पन बाजार समिती – हिंगणघाट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6462 क्विंटल
किमान दर- 3100
कमाल दर- 5305
सर्वसाधारण दर- 4200

कृषी उत्पन बाजार समिती – बीड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 318 क्विंटल
किमान दर- 5071
कमाल दर- 5215
सर्वसाधारण दर- 5157

कृषी उत्पन बाजार समिती –वाशीम
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1700 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 5250
सर्वसाधारण दर- 5000

Leave a Comment