आज सोयाबीन दरात 500 ते 700 रुपयांनी सुधारणा ! सोयाबीनला खरच 9000 हजार भाव मिळणार का ? Soyabean Market Today

आज सोयाबीन दरात 500 ते 700 रुपयांनी सुधारणा ! सोयाबीनला खरच 9000 हजार भाव मिळणार का ? Soyabean Market Today

कृषी उत्पन बाजार समिती – लासलगाव – विंचूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 670 क्विंटल
किमान दर- 3000
कमाल दर- 4732
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती –छत्रपती संभाजीनगर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 11 क्विंटल
किमान दर- 4750
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4750

Mcx Today rate : कापसाचे दर पुन्हा सुधारणार | आज कापसाला मिळाला सोयाबीन सारखा भाव, पहा पुढे

Mcx Today rate

कृषी उत्पन बाजार समिती –माजलगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 367 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4781

कृषी उत्पन बाजार समिती –पाचोरा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 100 क्विंटल
किमान दर- 4610
कमाल दर- 4670
सर्वसाधारण दर- 4651

कृषी उत्पन बाजार समिती –सिल्लोड Soyabean Market Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 12 क्विंटल
किमान दर- 4750
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती –कारंजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 5500 क्विंटल
किमान दर- 4550
कमाल दर- 4810
सर्वसाधारण दर- 4675

कृषी उत्पन बाजार समिती –रिसोड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1450 क्विंटल
किमान दर- 4610
कमाल दर- 4790
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –तुळजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 375 क्विंटल
किमान दर- 4801
कमाल दर- 4801
सर्वसाधारण दर- 4801

कृषी उत्पन बाजार समिती –मोर्शी Soyabean Market Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 300 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4675

कृषी उत्पन बाजार समिती –राहता
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 27 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4781
सर्वसाधारण दर- 4741

आज सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल,पहा आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभाव New Rate Soyabean

कृषी उत्पन बाजार समिती –धुळे
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 16 क्विंटल
किमान दर- 3790
कमाल दर- 4355
सर्वसाधारण दर- 4355

कृषी उत्पन बाजार समिती –सोलापूर Soyabean Market Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 228 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4855
सर्वसाधारण दर- 4755

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमरावती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 7533 क्विंटल
किमान दर- 4650
कमाल दर- 4705
सर्वसाधारण दर- 4677

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमळनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 10 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4600

कृषी उत्पन बाजार समिती –हिंगोली Soyabean Market Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1000 क्विंटल
किमान दर- 4560
कमाल दर- 4955
सर्वसाधारण दर- 4757

कृषी उत्पन बाजार समिती –कोपरगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 127 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 4747
सर्वसाधारण दर- 4720

रविकांत तुपकर – सोयाबीन कापूस भाव वाढी संदर्भात मांडली भूमिका,पहा पुढे काय म्हणाले

कृषी उत्पन बाजार समिती –मेहकर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1780 क्विंटल
किमान दर- 4300
कमाल दर- 4950
सर्वसाधारण दर- 4750

कृषी उत्पन बाजार समिती –नागपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 759 क्विंटल
किमान दर- 4350
कमाल दर- 4752
सर्वसाधारण दर- 4637

कृषी उत्पन बाजार समिती –लातूर Soyabean Market Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 13271 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4951
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती –जालना
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 4300 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 4925
सर्वसाधारण दर- 4775

कृषी उत्पन बाजार समिती –अकोला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2111 क्विंटल
किमान दर- 4320
कमाल दर- 4840
सर्वसाधारण दर- 4690

कृषी उत्पन बाजार समिती –यवतमाळ
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 820 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 4745
सर्वसाधारण दर- 4572

कृषी उत्पन बाजार समिती –मालेगाव Soyabean Market Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 4 क्विंटल
किमान दर- 4670
कमाल दर- 4670
सर्वसाधारण दर- 4670

कृषी उत्पन बाजार समिती –आर्वी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 400 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4765
सर्वसाधारण दर- 4600

कृषी उत्पन बाजार समिती –चिखली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 826 क्विंटल
किमान दर- 4450
कमाल दर- 4950
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –वाशीम
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3000 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4725
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती –वर्धा Soyabean Market Today
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 288 क्विंटल
किमान दर- 4450
कमाल दर- 4660
सर्वसाधारण दर- 4500

कृषी उत्पन बाजार समिती –सिंदी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 95 क्विंटल
किमान दर- 4050
कमाल दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4400

कृषी उत्पन बाजार समिती –काटोल
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 225 क्विंटल
किमान दर- 4521
कमाल दर- 4770
सर्वसाधारण दर- 4750

कृषी उत्पन बाजार समिती –राजूरा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 187 क्विंटल
किमान दर- 4005
कमाल दर- 4645
सर्वसाधारण दर- 4605

Soyabean bajar bhav : सोयाबीन दरांमध्ये सुधारणा झाली का ? जाणून घ्या आजचे बाजारभाव !

Leave a Comment