शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! सोयाबीन दरात मोठी घसरण,सोयाबीन बाजार भाव New Soyabean big update

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! सोयाबीन दरात मोठी घसरण,सोयाबीन बाजार भाव New Soyabean big update

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा. Join Now
Telegram Group Join Now

कृषी उत्पन बाजार समिती – लासलगाव – विंचूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 877 क्विंटल
किमान दर- 3000
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4750

कृषी उत्पन बाजार समिती – माजलगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 645 क्विंटल
किमान दर- 4650
कमाल दर- 4825
सर्वसाधारण दर- 4766

कापसाला 12500 रुपये तर सोयाबीनला 9000 भाव मिळाला रविकांत तुपकर..! New Cotton market today

Cotton market today
Cotton market today

हेही वाचा : अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी असा करावा अर्ज..! 100% मिळेल नुकसान भरपाई Crop Insurance Application

कृषी उत्पन बाजार समिती – पाचोरा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 90 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4621

कृषी उत्पन बाजार समिती – सिल्लोड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 19 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4850

New Soyabean big update 2023

कृषी उत्पन बाजार समिती – कारंजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 5000 क्विंटल
किमान दर- 4535
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती – वैजापूर Soyabean big update
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 17 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4755
सर्वसाधारण दर- 4705

कृषी उत्पन बाजार समिती – तुळजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 560 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती – राहता
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 14 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4750

कृषी उत्पन बाजार समिती – सोलापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 123 क्विंटल
किमान दर- 4605
कमाल दर- 4855
सर्वसाधारण दर- 4775

कृषी उत्पन बाजार समिती – अमरावती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 8145 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4770
सर्वसाधारण दर- 4735

कृषी उत्पन बाजार समिती – नागपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1919 क्विंटल
किमान दर- 4300
कमाल दर- 4916
सर्वसाधारण दर- 4762

कृषी उत्पन बाजार समिती – अमळनेर Soyabean big update
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 120 क्विंटल
किमान दर- 4255
कमाल दर- 4591
सर्वसाधारण दर- 4591

कृषी उत्पन बाजार समिती – हिंगोली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1000 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 4810
सर्वसाधारण दर- 4605

कृषी उत्पन बाजार समिती – नेवासा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 30 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती – लातूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 15475 क्विंटल
किमान दर- 4450
कमाल दर- 4971
सर्वसाधारण दर- 4900

कृषी उत्पन बाजार समिती – जालना
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3373 क्विंटल
किमान दर- 4100
कमाल दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती – अकोला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 4233 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4780
सर्वसाधारण दर- 4400

कृषी उत्पन बाजार समिती – यवतमाळ
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 740 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4805
सर्वसाधारण दर- 4702

कृषी उत्पन बाजार समिती – मालेगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6 क्विंटल
किमान दर- 4946
कमाल दर- 4946
सर्वसाधारण दर- 4946

कृषी उत्पन बाजार समिती – आर्वी Soyabean big update
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 550 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4845
सर्वसाधारण दर- 4550

कृषी उत्पन बाजार समिती – चिखली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1480 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती – हिंगणघाट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3147 क्विंटल
किमान दर- 2900
कमाल दर- 4830
सर्वसाधारण दर- 4000

कृषी उत्पन बाजार समिती –वाशीम
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : — Soyabean big update
आवक : 3000 क्विंटल
किमान दर- 4625
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती – पैठण
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1 क्विंटल
किमान दर- 4751
कमाल दर- 4751
सर्वसाधारण दर- 4751

कृषी उत्पन बाजार समिती – चाळीसगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 60 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4841
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती – मलकापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 746 क्विंटल
किमान दर- 4100
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4680

कृषी उत्पन बाजार समिती – सावनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 105 क्विंटल
किमान दर- 4150
कमाल दर- 4687
सर्वसाधारण दर- 4500

कृषी उत्पन बाजार समिती –जामखेड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 141 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4450

कृषी उत्पन बाजार समिती –गेवराई
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 67 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4820
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती – देउळगाव राजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 20 क्विंटल
किमान दर- 4300
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4600

कृषी उत्पन बाजार समिती –वरोरा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 297 क्विंटल
किमान दर- 2300
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4400

कृषी उत्पन बाजार समिती – कळमेश्वर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 75 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4950
सर्वसाधारण दर- 4810

कृषी उत्पन बाजार समिती – राजूरा Soyabean big update
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 20 क्विंटल
किमान दर- 4680
कमाल दर- 4710
सर्वसाधारण दर- 4685

कृषी उत्पन बाजार समिती – चिमुर Soyabean big update
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 60 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4900

कृषी उत्पन बाजार समिती – उमरखेड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 250 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती – किल्ले धारुर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 24 क्विंटल
किमान दर- 4100
कमाल दर- 4780
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –आंबेजोबाई
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 220 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4860

Leave a Comment