Soyabean Bhav Live : राज्यातील सोयाबीनला आज किती दर मिळाला येथे पहा, ताजे सोयाबीन भाव

Soyabean Bhav Live : राज्यातील सोयाबीनला आज किती दर मिळाला येथे पहा, ताजे सोयाबीन भाव

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा. Join Now
Telegram Group Join Now

कृषी उत्पन बाजार समिती –लासलगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 585 क्विंटल
किमान दर- 3000
कमाल दर- 4725
सर्वसाधारण दर- 4680

कृषी उत्पन बाजार समिती –शहादा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 71 क्विंटल
किमान दर- 4625
कमाल दर- 4762
सर्वसाधारण दर- 4711

Mcx Today rate : कापसाचे दर पुन्हा सुधारणार | आज कापसाला मिळाला सोयाबीन सारखा भाव, पहा पुढे

Mcx Today rate

कृषी उत्पन बाजार समिती –छत्रपती संभाजीनगर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 17 क्विंटल
किमान दर- 4676
कमाल दर- 4725
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –नांदेड Soyabean Bhav Liv
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 363 क्विंटल
किमान दर- 4495
कमाल दर- 4735
सर्वसाधारण दर- 4680

कृषी उत्पन बाजार समिती –माजलगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 418 क्विंटल
किमान दर- 4100
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4785

कृषी उत्पन बाजार समिती –कारंजा Soyabean Bhav Liv
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3000 क्विंटल
किमान दर- 4590
कमाल दर- 4780
सर्वसाधारण दर- 4670

आज सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल,पहा आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभाव New Rate Soyabean

कृषी उत्पन बाजार समिती –रिसोड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1285 क्विंटल
किमान दर- 4580
कमाल दर- 4740
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती –तुळजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 225 क्विंटल
किमान दर- 4750
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4750

कृषी उत्पन बाजार समिती –सोलापूर Soyabean Bhav Liv
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3 क्विंटल
किमान दर- 4010
कमाल दर- 4010
सर्वसाधारण दर- 4010

कृषी उत्पन बाजार समिती –राहता
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 16 क्विंटल
किमान दर- 4650
कमाल दर- 4730
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमरावती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6105 क्विंटल
किमान दर- 4550
कमाल दर- 4660
सर्वसाधारण दर- 4605

CCI Cotton News : सीसीआय कडून कापसाच्या खरेदीला आला वेग, आता वाढणार कापसाचे बाजार भाव, अधिक माहिती पहा

कृषी उत्पन बाजार समिती –चोपडा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 10 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4682
सर्वसाधारण दर- 4652

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमळनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 35 क्विंटल
किमान दर- 4478
कमाल दर- 4580
सर्वसाधारण दर- 4580

कृषी उत्पन बाजार समिती –हिंगोली Soyabean Bhav Liv
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1000 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 5011
सर्वसाधारण दर- 4805

कृषी उत्पन बाजार समिती –कोपरगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 171 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4740
सर्वसाधारण दर- 4646

कृषी उत्पन बाजार समिती –मेहकर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1540 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 4950
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –नागपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 743 क्विंटल
किमान दर- 4300
कमाल दर- 4780
सर्वसाधारण दर- 4660

कृषी उत्पन बाजार समिती –जालना
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 4209 क्विंटल
किमान दर- 3800
कमाल दर- 4925
सर्वसाधारण दर- 4775

कृषी उत्पन बाजार समिती –अकोला Soyabean Bhav Liv
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3869 क्विंटल
किमान दर- 4300
कमाल दर- 4805
सर्वसाधारण दर- 4690

कृषी उत्पन बाजार समिती –यवतमाळ
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 323 क्विंटल
किमान दर- 4475
कमाल दर- 4740
सर्वसाधारण दर- 4607

कृषी उत्पन बाजार समिती –आर्वी Soyabean Bhav Liv
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 500 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4550

कृषी उत्पन बाजार समिती –बीड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 89 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4810
सर्वसाधारण दर- 4739

कृषी उत्पन बाजार समिती –
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 259 क्विंटल
किमान दर- 4250
कमाल दर- 4925
सर्वसाधारण दर- 4885

कृषी उत्पन बाजार समिती –वाशीम
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1800 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4775
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती –पैठण
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 4 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4600
सर्वसाधारण दर- 4600

कृषी उत्पन बाजार समिती –चाळीसगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 35 क्विंटल
किमान दर- 4680
कमाल दर- 4705
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –वर्धा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 162 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4735
सर्वसाधारण दर- 4680

कृषी उत्पन बाजार समिती –मलकापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 370क्विंटल
किमान दर- 4225
कमाल दर- 4780
सर्वसाधारण दर- 4620

पुढे वाचा..

Leave a Comment