सोयाबीन भाव 10 हजार होण्याची मोठी शक्यता, जाणून घ्या आजचे सोयाबीन दर New Soyabean bajar bhav update

सोयाबीन भाव 10 हजार होण्याची मोठी शक्यता, जाणून घ्या आजचे सोयाबीन दर New Soyabean bajar bhav update

Soyabean bajar bhav update : सध्या महाराष्ट्र सोयाबीन मोठ्या प्रमाणात निघायला सुरुवात झालेली आहे मात्र सोयाबीनच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितल्यानुसार सोयाबीन दारात रोज शंभर ते दोनशे रुपयांनी वाढ होत आहे जाणून घेऊया आजचे सोयाबीन बाजार भाव खाली प्रमाणे

कृषी उत्पन बाजार समिती – लासलगाव – विंचूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 639 क्विंटल
किमान दर- 3500
कमाल दर- 5213
सर्वसाधारण दर- 5150

आजचे कापसाचे बाजार भाव दि.18 November 2023,या तारखेला बाजार भाव वाढणार-पहा सविस्तर

kapus market price

कृषी उत्पन बाजार समिती – जळगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 13 क्विंटल
किमान दर- 5045
कमाल दर- 5125
सर्वसाधारण दर- 5045

कृषी उत्पन बाजार समिती –छत्रपती संभाजीनगर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 77 क्विंटल
किमान दर- 4900
कमाल दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4950

कृषी उत्पन बाजार समिती – पाचोरा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 250 क्विंटल
किमान दर- 4910
कमाल दर- 5045
सर्वसाधारण दर- 5011

कृषी उत्पन बाजार समिती – उदगीर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 8800 क्विंटल
किमान दर- 5150
कमाल दर- 5178
सर्वसाधारण दर- 5164

कृषी उत्पन बाजार समिती – कारंजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 4500 क्विंटल
किमान दर- 4900
कमाल दर- 5200
सर्वसाधारण दर-5095

महाराष्ट्रमध्ये सौर कृषी पंपांना 95% अनुदान मिळत आहे, आत्ताच ऑनलाइन अर्ज करा..! 

Free Solar Kusum Pump

कृषी उत्पन बाजार समिती –अचलपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 250 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4850

कृषी उत्पन बाजार समिती –रिसोड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2477 क्विंटल
किमान दर- 4955
कमाल दर- 5150
सर्वसाधारण दर- 5050

कृषी उत्पन बाजार समिती – तुळजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 650 क्विंटल
किमान दर- 5051
कमाल दर- 5051
सर्वसाधारण दर- 5051

कृषी उत्पन बाजार समिती –सोलापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 98 क्विंटल
किमान दर- 4925
कमाल दर- 5140
सर्वसाधारण दर- 5115

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमरावती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 9726 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5125
सर्वसाधारण दर- 5062

तुमच्या खात्यात 2000 हजार आले नसेल तात्काळ हे काम करा, लगेच खात्यावर पैसे जमा होईल

Pm Kisan Status

कृषी उत्पन बाजार समिती – अमळनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 55 क्विंटल
किमान दर- 4850
कमाल दर- 4950
सर्वसाधारण दर- 4950

कृषी उत्पन बाजार समिती – कोपरगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 138 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 5126
सर्वसाधारण दर- 5071

कृषी उत्पन बाजार समिती – लासलगाव – निफाड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 346 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 5191
सर्वसाधारण दर- 5141

कृषी उत्पन बाजार समिती – लातूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 33062 क्विंटल
किमान दर- 5151
कमाल दर- 5312
सर्वसाधारण दर- 5250

कृषी उत्पन बाजार समिती – जालना
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 8015 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 5250
सर्वसाधारण दर- 5075

कृषी उत्पन बाजार समिती – अकोला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 4213 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 5250
सर्वसाधारण दर- 5100

पहिल्या टप्प्यात ३५ लाख शेतकऱ्यांना पिक विमा १७०० कोटींचा निधी वितरीत

कृषी उत्पन बाजार समिती – मालेगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 18 क्विंटल
किमान दर- 5066
कमाल दर- 5198
सर्वसाधारण दर- 5140

कृषी उत्पन बाजार समिती – आर्वी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 650 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 5075
सर्वसाधारण दर- 4600

कृषी उत्पन बाजार समिती – चिखली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 978 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 5321
सर्वसाधारण दर- 5010

कृषी उत्पन बाजार समिती – हिंगणघाट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 4143 क्विंटल
किमान दर- 3200
कमाल दर- 5300
सर्वसाधारण दर- 4100

कृषी उत्पन बाजार समिती – अक्कलकोट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 110 क्विंटल
किमान दर- 5076
कमाल दर- 5100
सर्वसाधारण दर- 5090

कृषी उत्पन बाजार समिती – बीड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 254 क्विंटल
किमान दर- 5021
कमाल दर- 5281
सर्वसाधारण दर- 5092

कृषी उत्पन बाजार समिती – भोकरदन
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 84 क्विंटल
किमान दर- 4900
कमाल दर- 5100
सर्वसाधारण दर- 5000

Leave a Comment