राज्यातील सोयाबीन दारात आज 750 रुपयांनी सुधारणा,10 हजार सोयाबीन भाव होणार New Soyabean Bajar bhav India

राज्यातील सोयाबीन दारात आज 750 रुपयांनी सुधारणा,10 हजार सोयाबीन भाव होणार New Soyabean Bajar bhav India

कृषी उत्पन बाजार समिती – लासलगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 609 क्विंटल
किमान दर- 3500
कमाल दर- 5240
सर्वसाधारण दर- 5180

दुष्काळी अनुदानाची रक्कम 29650 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात, आपले नाव यादीत New crop insurance scheme

कृषी उत्पन बाजार समिती – जळगाव Soyabean Bajar bhav India
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 33 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 5000

कृषी उत्पन बाजार समिती – छत्रपती संभाजीनगर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 37 क्विंटल
किमान दर- 4950
कमाल दर- 5027
सर्वसाधारण दर- 4988

कृषी उत्पन बाजार समिती – पाचोरा Soyabean Bajar bhav India
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 400 क्विंटल
किमान दर- 4940
कमाल दर- 5091
सर्वसाधारण दर- 5000

कृषी उत्पन बाजार समिती – सिल्लोड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 71 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5150
सर्वसाधारण दर- 5150

📢हे पण वाचा- गुड न्यूज,50 तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर हेक्टरी मिळणार 27500 रुपये,यादीत नाव येथे पहा New Drought list 2023

कृषी उत्पन बाजार समिती – कारंजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 7000 क्विंटल
किमान दर- 4850
कमाल दर- 5175
सर्वसाधारण दर- 5100

कृषी उत्पन बाजार समिती – रिसोड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2550 क्विंटल
किमान दर- 5140
कमाल दर- 5300
सर्वसाधारण दर- 5220

कृषी उत्पन बाजार समिती – नवापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 53 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 5000

कृषी उत्पन बाजार समिती – वैजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 28 क्विंटल
किमान दर- 5100
कमाल दर- 5170
सर्वसाधारण दर- 5150

📢हे पण वाचा- शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी..! या जिल्ह्यात 40 हजार शेतकऱ्यांना आज पिक विमा मिळणार, यादी पहा Pik Vima List 2023

कृषी उत्पन बाजार समिती – राहता
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 20 क्विंटल
किमान दर- 5098
कमाल दर- 5170
सर्वसाधारण दर- 5135

कृषी उत्पन बाजार समिती – धुळे Soyabean Bajar bhav India
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 18 क्विंटल
किमान दर- 3500
कमाल दर- 4925
सर्वसाधारण दर- 4725

कृषी उत्पन बाजार समिती – सोलापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 310 क्विंटल
किमान दर- 4805
कमाल दर- 5205
सर्वसाधारण दर- 4910

कृषी उत्पन बाजार समिती – अमरावती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 14076 क्विंटल
किमान दर- 5050
कमाल दर- 5130
सर्वसाधारण दर- 5090

📢हे पण वाचा-

कृषी उत्पन बाजार समिती –अकोले
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 42 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 5100
सर्वसाधारण दर- 5000

कृषी उत्पन बाजार समिती –नागपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3152 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 5175
सर्वसाधारण दर- 4981

कृषी उत्पन बाजार समिती – अमळनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 400 क्विंटल
किमान दर- 4900
कमाल दर- 4950
सर्वसाधारण दर- 4950

कृषी उत्पन बाजार समिती – हिंगोली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1900 क्विंटल
किमान दर- 4815
कमाल दर- 5230
सर्वसाधारण दर- 5230

कृषी उत्पन बाजार समिती – कोपरगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 262 क्विंटल
किमान दर- 4212
कमाल दर- 5171
सर्वसाधारण दर- 5118

📢हे पण वाचा- सरसकट 36 जिल्ह्यांची पिक विमा यादी जाहीर,यादीत नाव असेल तर मिळणार पैसे New crop insurance maharashtra news

कृषी उत्पन बाजार समिती – जळकोट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 763 क्विंटल
किमान दर- 4871
कमाल दर- 5021
सर्वसाधारण दर- 4991

कृषी उत्पन बाजार समिती – लातूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 29692 क्विंटल
किमान दर- 5000
कमाल दर- 5281
सर्वसाधारण दर- 5180

कृषी उत्पन बाजार समिती – जालना
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 8185 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 5350
सर्वसाधारण दर- 5100

कृषी उत्पन बाजार समिती – अकोला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6263क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 5295
सर्वसाधारण दर- 5000

कृषी उत्पन बाजार समिती – यवतमाळ
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1615 क्विंटल
किमान दर- 4780
कमाल दर- 5240
सर्वसाधारण दर- 5010

कृषी उत्पन बाजार समिती – आर्वी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 970 क्विंटल
किमान दर- 4100
कमाल दर- 5200
सर्वसाधारण दर- 4900

कृषी उत्पन बाजार समिती – चिखली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2315 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 5360
सर्वसाधारण दर- 5080

कृषी उत्पन बाजार समिती – हिंगणघाट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6405 क्विंटल
किमान दर- 3500
कमाल दर- 5291
सर्वसाधारण दर- 4200

कृषी उत्पन बाजार समिती – वाशीम
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3000 क्विंटल
किमान दर- 4900
कमाल दर- 5211
सर्वसाधारण दर- 5000

Leave a Comment