आज सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल,पहा आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभाव New Rate Soyabean

आज सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल,पहा आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभाव New Rate Soyabean

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा. Join Now
Telegram Group Join Now

कृषी उत्पन बाजार समिती – जळगाव Rate Soyabean
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 8 क्विंटल
किमान दर- 4550
कमाल दर- 4550
सर्वसाधारण दर- 4550

कृषी उत्पन बाजार समिती –माजलगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 341क्विंटल
किमान दर- 3800
कमाल दर- 4782
सर्वसाधारण दर- 4752

CCI Cotton News : सीसीआय कडून कापसाच्या खरेदीला आला वेग, आता वाढणार कापसाचे बाजार भाव, अधिक माहिती पहा

CCI Cotton News
CCI Cotton News

कृषी उत्पन बाजार समिती –कारंजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2500 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4830
सर्वसाधारण दर- 4725

कृषी उत्पन बाजार समिती –अचलपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 85 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती –तुळजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 350 क्विंटल
किमान दर- 4810
कमाल दर- 4810
सर्वसाधारण दर- 4810

कृषी उत्पन बाजार समिती –राहता Rate Soyabean
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 10 क्विंटल
किमान दर- 4780
कमाल दर- 4791
सर्वसाधारण दर- 4785

कृषी उत्पन बाजार समिती –धुळे Rate Soyabean
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3 क्विंटल
किमान दर- 4250
कमाल दर- 4650
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती –सोलापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 63 क्विंटल
किमान दर- 4770
कमाल दर- 4895
सर्वसाधारण दर- 4835

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमरावती
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 5484 क्विंटल
किमान दर- 4670
कमाल दर- 4759
सर्वसाधारण दर- 4714

कृषी उत्पन बाजार समिती –हिंगोली Rate Soyabean
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 800 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 4854
सर्वसाधारण दर- 4627

कृषी उत्पन बाजार समिती –कोपरगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 287 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4778
सर्वसाधारण दर- 4675

कृषी उत्पन बाजार समिती –नागपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 766 क्विंटल
किमान दर- 4250
कमाल दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4587

कृषी उत्पन बाजार समिती –लातूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 9831 क्विंटल
किमान दर- 4551
कमाल दर- 4960
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती –अकोला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3005 क्विंटल
किमान दर- 4340
कमाल दर- 4820
सर्वसाधारण दर- 4600

कृषी उत्पन बाजार समिती –आर्वी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 120 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4600

कृषी उत्पन बाजार समिती –हिंगणघाट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1467 क्विंटल
किमान दर- 2900
कमाल दर- 4995
सर्वसाधारण दर- 3800

कृषी उत्पन बाजार समिती –अक्कलकोट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 21 क्विंटल
किमान दर- 4854
कमाल दर- 4854
सर्वसाधारण दर- 4854

कृषी उत्पन बाजार समिती –बीड Rate Soyabean
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 35 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती –वाशीम
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 1500 क्विंटल
किमान दर- 4725
कमाल दर- 4830
सर्वसाधारण दर- 4750

कृषी उत्पन बाजार समिती –भोकरदन
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 25 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 5000
सर्वसाधारण दर- 4900

कृषी उत्पन बाजार समिती –सावनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 67 क्विंटल
किमान दर- 4611
कमाल दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4660

कृषी उत्पन बाजार समिती –सिंदी(सेलू)
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 393 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 4730
सर्वसाधारण दर- 4650

पुढे पहा…

Leave a Comment