सोयाबीन बाजार भाव 24-09-23, पहा एका क्लिकवर new rate soyabean

सोयाबीन बाजार भाव 24-09-23, पहा एका क्लिकवर new rate soyabean

आजचे नवीन सोयाबीन बाजार भाव जाहीर पहा

बाजार समिती- धुळे
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
3 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4310
जास्तीत जास्त दर- 
4310
सर्वसाधारण दर- 
4310

बाजार समिती- अमरावती
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
2133 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4650
जास्तीत जास्त दर- 
4740
सर्वसाधारण दर- 
4695

शेतकऱ्याला 10 हजार रुपये मिळणार राज्य सरकारने घेतला निर्णय

बाजार समिती- नागपूर
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
474 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4250
जास्तीत जास्त दर- 
4800
सर्वसाधारण दर- 
4663

बाजार समिती- हिंगोली
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
30 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4708
जास्तीत जास्त दर- 
4708
सर्वसाधारण दर- 
4708

Pik Vima Update

बाजार समिती- जालना
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
746 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4100
जास्तीत जास्त दर- 
4775
सर्वसाधारण दर- 
4750

बाजार समिती- हिंगणघाट
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
262 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 3200
जास्तीत जास्त दर- 
4880
सर्वसाधारण दर- 
4200

बाजार समिती- उमरेड
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
195 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4000
जास्तीत जास्त दर- 
4700
सर्वसाधारण दर- 
4500

बाजार समिती- सावनेर
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
2 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 3800
जास्तीत जास्त दर- 
3800
सर्वसाधारण दर- 
3800

Leave a Comment