आज मार्केटमध्ये सोयाबीनच्या दरात किंचित सुधारणा, जाणून घ्या आजचे बाजार भाव Mcx and Soyaben Price

आज मार्केटमध्ये सोयाबीनच्या दरात किंचित सुधारणा, जाणून घ्या आजचे बाजार भाव Mcx and Soyaben Price

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा. Join Now
Telegram Group Join Now

कृषी उत्पन बाजार समिती –लासलगाव – विंचूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 575 क्विंटल
किमान दर- 3000
कमाल दर- 4736
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती –छत्रपती संभाजीनगर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2657 क्विंटल
किमान दर- 3501
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4711

Mcx Today rate : कापसाचे दर पुन्हा सुधारणार | आज कापसाला मिळाला सोयाबीन सारखा भाव, पहा पुढे

Mcx Today rate

कृषी उत्पन बाजार समिती –नांदेड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 642 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4790
सर्वसाधारण दर- 4725

कृषी उत्पन बाजार समिती –सिल्लोड Mcx and Soyaben Price
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती –श्रीरामपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 25 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –तुळजापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 275 क्विंटल
किमान दर- 4800
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4800

कृषी उत्पन बाजार समिती –मानोरा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 92 क्विंटल
किमान दर- 3699
कमाल दर- 4760
सर्वसाधारण दर- 4471

कृषी उत्पन बाजार समिती –राहता Mcx and Soyaben Price
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 18 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4751
सर्वसाधारण दर- 4725

आज सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल,पहा आजचे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभाव New Rate Soyabean

कृषी उत्पन बाजार समिती –धुळे Mcx and Soyaben Price
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3 क्विंटल
किमान दर- 4245
कमाल दर- 4650
सर्वसाधारण दर- 4505

कृषी उत्पन बाजार समिती –सोलापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 44 क्विंटल
किमान दर- 4775
कमाल दर- 4815
सर्वसाधारण दर- 4790

कृषी उत्पन बाजार समिती –अमरावती Mcx and Soyaben Price
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 5652 क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4651
सर्वसाधारण दर- 4575

कृषी उत्पन बाजार समिती –अकोले Mcx and Soyaben Price
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 68क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –हिंगोली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 660 क्विंटल
किमान दर- 4650
कमाल दर- 5008
सर्वसाधारण दर- 4829

pm kisan 16’th instalment : या तारखेला जमा होणार पीएम किसान योजनेचा 16 वा हप्ता, यादी येथे पहा

कृषी उत्पन बाजार समिती –कोपरगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 104 क्विंटल
किमान दर- 3800
कमाल दर- 4701
सर्वसाधारण दर- 4601

कृषी उत्पन बाजार समिती –नागपूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 969 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 4616
सर्वसाधारण दर- 4512

कृषी उत्पन बाजार समिती –लातूर Mcx and Soyaben Price
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 12224क्विंटल
किमान दर- 4500
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4780

कृषी उत्पन बाजार समिती –जालना
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3051क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4725

कृषी उत्पन बाजार समिती –अकोला
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3598 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4800
सर्वसाधारण दर- 4645

आनंदाची बातमी ! या जिल्ह्यातील ५२ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पिक विम्याचे २,२१६ कोटी जमा होणार Pik vima status

कृषी उत्पन बाजार समिती –यवतमाळ
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 470 क्विंटल
किमान दर- 4300
कमाल दर- 4685
सर्वसाधारण दर- 4492

कृषी उत्पन बाजार समिती –आर्वी
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 400 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4550

कृषी उत्पन बाजार समिती –हिंगणघाट
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 2080 क्विंटल
किमान दर- 2800
कमाल दर- 4770
सर्वसाधारण दर- 3600

कृषी उत्पन बाजार समिती –चिखली
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 993 क्विंटल
किमान दर- 4420
कमाल दर- 4875
सर्वसाधारण दर- 4647

कृषी उत्पन बाजार समिती –बीड
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 10 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4751
सर्वसाधारण दर- 4726

कृषी उत्पन बाजार समिती –वाशीम
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3000 क्विंटल
किमान दर- 4575
कमाल दर- 4735
सर्वसाधारण दर- 4650

कृषी उत्पन बाजार समिती –वर्धा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 73 क्विंटल
किमान दर- 4415
कमाल दर- 4605
सर्वसाधारण दर- 4525

कृषी उत्पन बाजार समिती –खामगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 3955 क्विंटल
किमान दर- 4400
कमाल दर- 4850
सर्वसाधारण दर- 4625

कृषी उत्पन बाजार समिती –मलकापूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 390 क्विंटल
किमान दर- 4200
कमाल दर- 4755
सर्वसाधारण दर- 4635

कृषी उत्पन बाजार समिती –सावनेर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 111 क्विंटल
किमान दर- 4220
कमाल दर- 4400
सर्वसाधारण दर- 4300

कृषी उत्पन बाजार समिती –शेवगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 6 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4700

कृषी उत्पन बाजार समिती –परतूर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 37 क्विंटल
किमान दर- 4700
कमाल दर- 4799
सर्वसाधारण दर- 4780

कृषी उत्पन बाजार समिती –नांदगाव
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 19 क्विंटल
किमान दर- 3751
कमाल दर- 4801
सर्वसाधारण दर- 4750

कृषी उत्पन बाजार समिती –बुलढाणा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 400 क्विंटल
किमान दर- 4300
कमाल दर- 4700
सर्वसाधारण दर- 4500

कृषी उत्पन बाजार समिती –सिंदखेड राजा
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 543 क्विंटल
किमान दर- 4600
कमाल दर- 4900
सर्वसाधारण दर- 4750

कृषी उत्पन बाजार समिती –सिंदी(सेलू)
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 880 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4750
सर्वसाधारण दर- 4610

कृषी उत्पन बाजार समिती –कळमेश्वर
राज्य
– महाराष्ट्र
उत्पादन : सोयाबीन
वाण : —
आवक : 65 क्विंटल
किमान दर- 4000
कमाल दर- 4500
सर्वसाधारण दर- 4300

हे वाचा: Mcx Cotton Market January : जानेवारीत कापसाला बाजारभाव किती मिळणार ? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Leave a Comment