सोयाबीन बाजारात सध्या काय भाव चालू आहे? सोयाबीन भाव वाढणार या तारखेला…

सोयाबीन बाजारात सध्या काय भाव चालू आहे? सोयाबीन भाव वाढणार या तारखेला…

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा. Join Now
Telegram Group Join Now

आजचे नवीन सोयाबीन बाजार भाव जाहीर झाले.

बाजार समिती- जळगाव
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
159 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4225
जास्तीत जास्त दर- 
4850
सर्वसाधारण दर- 
4825

बाजार समिती- कारंजा
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
1200 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4625
जास्तीत जास्त दर- 
5040
सर्वसाधारण दर- 
4850

पिक विम्यासाठी ई-पिक पाहणी करा
पिक विम्यासाठी ई-पिक पाहणी करा

बाजार समिती- तुळजापूर
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
90 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4700
जास्तीत जास्त दर- 
4900
सर्वसाधारण दर- 
4800

बाजार समिती- राहता
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
1 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 5012
जास्तीत जास्त दर- 
5012
सर्वसाधारण दर- 
5012

बाजार समिती- सोलापूर
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
5 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 5005
जास्तीत जास्त दर- 
5005
सर्वसाधारण दर- 
5005

बाजार समिती- अमरावती
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
2568 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4800
जास्तीत जास्त दर- 
4960
सर्वसाधारण दर- 
4880

बाजार समिती- मेहकर
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
640 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4200
जास्तीत जास्त दर- 
4960
सर्वसाधारण दर- 
4730

बाजार समिती- जालना
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
436 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4350
जास्तीत जास्त दर- 
4950
सर्वसाधारण दर- 
4900

बाजार समिती- अकोला
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
574 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4410
जास्तीत जास्त दर- 
4950
सर्वसाधारण दर- 
4680

बाजार समिती- यवतमाळ
राज्य– 
महाराष्ट्र
शेतमाल: सोयाबीन
जात/प्रत: —
आवक: 
334 क्विंटल
कमीत कमी दर-
 4750
जास्तीत जास्त दर- 
4950
सर्वसाधारण दर- 
4850

पुढे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Comment