जालना बाजारात मिळाला मुगाला 15 हजार भाव,मूग बाजारभावात मोठी तेजी,

जालना बाजारात मिळाला मुगाला 15 हजार भाव,मूग बाजारभावात मोठी तेजी,

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा. Join Now
Telegram Group Join Now

बाजार समिती- लासलगाव
शेतमाल: 
जात/प्रत: —
आवक: 161 क्विंटल
कमीत कमी दर- 9400
जास्तीत जास्त दर- 14440
सर्वसाधारण दर- 13800

बाजार समिती- छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: 
जात/प्रत: —
आवक: 8 क्विंटल
कमीत कमी दर- 10701
जास्तीत जास्त दर- 11001
सर्वसाधारण दर- 10851

अकोट बाजार समितीत मिळत आहे सर्वाधिक दर

बाजार समिती- जालना
शेतमाल: 
जात/प्रत: चमकी
आवक: 98 क्विंटल
कमीत कमी दर- 8355
जास्तीत जास्त दर- 11250
सर्वसाधारण दर- 10500

बाजार समिती- अमळनेर
शेतमाल: 
जात/प्रत: चमकी
आवक: 30 क्विंटल
कमीत कमी दर- 9225
जास्तीत जास्त दर- 11101
सर्वसाधारण दर- 11101

बाजार समिती- जामखेड
शेतमाल: 
जात/प्रत: चमकी
आवक: 2 क्विंटल
कमीत कमी दर- 8000
जास्तीत जास्त दर- 9000
सर्वसाधारण दर- 8500

बाजार समिती- सोलापूर
शेतमाल: 
जात/प्रत: हिरवा
आवक: 3 क्विंटल
कमीत कमी दर- 7900
जास्तीत जास्त दर- 7900
सर्वसाधारण दर- 7900

बाजार समिती- जालना
शेतमाल: 
जात/प्रत: हिरवा
आवक: 5 क्विंटल
कमीत कमी दर- 12500
जास्तीत जास्त दर- 14100
सर्वसाधारण दर- 14100

बाजार समिती- अकोला
शेतमाल: 
जात/प्रत: हिरवा
आवक: 17 क्विंटल
कमीत कमी दर- 6800
जास्तीत जास्त दर- 9315
सर्वसाधारण दर- 8500

बाजार समिती- पुणे
शेतमाल: 
जात/प्रत: हिरवा
आवक: 34 क्विंटल
कमीत कमी दर- 8800
जास्तीत जास्त दर- 9900
सर्वसाधारण दर- 9350

बाजार समिती- बीड
शेतमाल: 
जात/प्रत: हिरवा
आवक: 14 क्विंटल
कमीत कमी दर- 10002
जास्तीत जास्त दर- 10651
सर्वसाधारण दर- 10430

पुढे पहा.

Leave a Comment